Đợi chờ là hạnh phúc... Hay....?

....là kết thúc của niềm tin ?
???
13 câu trả lời 13