Hiền đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 7 năm trước

có ai biết gửi câu hỏi qua mail không?Bày giúp mình với?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 7 năm trước
    Câu trả lời hay nhất
  • riopel
    Lv 4
    3 năm trước

    Anh ấy là 1 okẻ có lòng nhân từ ,nhưng lại là người thiếu trách nhiệm.Mình nghĩ tình yêu thương cần kèm theo trách nhiệm thì tình yêu ấy mới toàn nghĩa.Cám ơn bạn về chuyện okể.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.