Các bạn ơi cho mình hỏi vấn đề này nha các bạn ?

Mình vừa đã đăng kí xong học anh văn ở trường VUS ( Trường anh văn này hợp tác cùng trường Quốc Tế của mình ) . Mình thi được 62/100 điểm ( Lo ôn khối A nhiều quá nên bây giờ đang ôn lại anh Văn , điểm có nhiêu vậy T_T ) Nhưng mình muốn thắc mắc là muốn du học sang Mỹ sẽ lấy bằng nào ? ( TOEFL , TOEIC , IELTS )... hiển thị thêm Mình vừa đã đăng kí xong học anh văn ở trường VUS ( Trường anh văn này hợp tác cùng trường Quốc Tế của mình ) . Mình thi được 62/100 điểm ( Lo ôn khối A nhiều quá nên bây giờ đang ôn lại anh Văn , điểm có nhiêu vậy T_T )

Nhưng mình muốn thắc mắc là muốn du học sang Mỹ sẽ lấy bằng nào ? ( TOEFL , TOEIC , IELTS )
Mình đang chọn bằng IELTS nhưng nhiều người nói chọn TOEFL hoặc TOEFL iBT ( Nhưng TOEFL iBT rất là khó )
5 câu trả lời 5