Lap của mình gần đây thường xuyên bị lỗi truy cập vào face book trên tất cẩ trình duyệt?

Lap của mình gần đây thường xuyên bị lỗi khi truy cập vào face book, còn các trang khác thỳ không sao. khi bị lỗi trình duyệt này mình phải thay trình duyệt khác, thực sự rất khó chịu, tần số lỗi ngày càng tăng. còn firefox thỳ cứ phải khởi động lại suốt. mình chỉ vào những trang cộng đồng thôi mà cứ bị như này.... hiển thị thêm Lap của mình gần đây thường xuyên bị lỗi khi truy cập vào face book, còn các trang khác thỳ không sao. khi bị lỗi trình duyệt này mình phải thay trình duyệt khác, thực sự rất khó chịu, tần số lỗi ngày càng tăng. còn firefox thỳ cứ phải khởi động lại suốt. mình chỉ vào những trang cộng đồng thôi mà cứ bị như này. ai biết chỉ giùm mình nhé. cảm ơn
1 câu trả lời 1