Mọi người ơi cho mình hỏi cái câu này nha?

Nhưng mình muốn thắc mắc là muốn du học sang Mỹ sẽ lấy bằng nào ? ( TOEFL , TOEIC , IELTS )
Mình đang chọn bằng IELTS nhưng nhiều người nói chọn TOEFL hoặc TOEFL iBT ( Nhưng TOEFL iBT rất là khó )
4 câu trả lời 4