Giúp mình mấy câu hỏi lịch sử lớp 7 với?

1/Tại sao thời kì phát triển của Cam-pu-chia đc gọi là thời kì Ăng-co?
2/Vì sao sử cũ gọi thời của Lê Hoàn là thời Tiền Lê?
3/Nguyên nhân nào làm cho kinh tế thời Đinh - Tiền Lê phát triển?
4/Nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến treb6 sông Như Nguyệt?
1 câu trả lời 1