Học trò cá biệt(quậy) của nhà trường như là trái "sâu" của một cây?

Tôi có một người bạn làm giáo viên dạy Văn lớp 12.Đây là cột mốc quan trọng của đời học sinh,cô ấy có nói với tôi rằng:Học sinh cá biệt như là một trái sâu trên cành cần phải chú ý,khi phát hiện trái bị sâu ta nên phun thuốc nhưng khi phun thuốc qua mà vẫn không hết sâu thì ta nên vứt bỏ để khỏi ảnh hưởng đến thân... hiển thị thêm Tôi có một người bạn làm giáo viên dạy Văn lớp 12.Đây là cột mốc quan trọng của đời học sinh,cô ấy có nói với tôi rằng:Học sinh cá biệt như là một trái sâu trên cành cần phải chú ý,khi phát hiện trái bị sâu ta nên phun thuốc nhưng khi phun thuốc qua mà vẫn không hết sâu thì ta nên vứt bỏ để khỏi ảnh hưởng đến thân cây và các trái khác.
Trở lại vấn đề nếu học sinh cá biệt mà ta không kiên nhẫn uốn nắn mà ngược lại chỉ trừng phạt và sau đó đuổi khỏi nhà trường thì học sinh đá sẽ ra sao?Sẽ là gánh nặng cho xã hội,trách nhiệm của cha mẹ là không ít nhưng nhà trường cũng góp phần đẩy họ đến con đường tăm tối.
Giáo viên bây giờ khác ngày xưa nhiều quá?
8 câu trả lời 8