Cho mình hỏi bài Piano đầu Video này ten j` zậy? Thanks trước!?

http://www.youtube.com/watch?v=A2YcW2sNe...
Bài Piano thui nha! Nhạc nệm ấy! Không bik ten j` nghe hay wa' trời! Hi

1 câu trả lời 1