Khi tình cảm bị chia sẽ bạn sẽ có cảm giác thế nào? cho dù là tình bạn?

mình thì chỉ thấy buồn vì mình biết mình ko quyền bắt người ta xem mình là người bạn duy nhất
9 câu trả lời 9