ĐẰNG SAU NHỮNG CƠN BÃO?

Bão qua rồi cây cối xác xơ,
Nước mắt mẹ rơi khóc mùa màng thất bát.
Bão qua rồi trên đống gạch rụng rơi đổ nát,
Cha ngồi im lặng xa xăm.
Em đi rồi bỏ lại tháng năm
Ngổn ngang đó kỉ niệm buồn ngơ ngẩn.
4.11.2012
BBB
3 câu trả lời 3