.........................ĐỜI.....

= Đời là mộng, là viễn hay là vông Hay lúa chín sẵn ngoài đồng để hái? Cố chống chỏi, buông xuôi hay đứng lại Như con thuyền trôi mãi giữa dòng sông? Có vui mừng đời mang đến cơ may Có an nhiên khi chứa đầy chân phúc Có hưởng thụ với chung quanh sắc dục Có than van lúc khổ nhục bũa vây? Rồi đến lúc... hiển thị thêm =
Đời là mộng, là viễn hay là vông
Hay lúa chín sẵn ngoài đồng để hái?
Cố chống chỏi, buông xuôi hay đứng lại
Như con thuyền trôi mãi giữa dòng sông?

Có vui mừng đời mang đến cơ may
Có an nhiên khi chứa đầy chân phúc
Có hưởng thụ với chung quanh sắc dục
Có than van lúc khổ nhục bũa vây?

Rồi đến lúc đời ra tay quật ngã
Bao công lao bỗng chốc hóa hư không
Và từ đây ta đứng trong chọn lựa
Nên đứng lên tiếp tục nữa hay không?

HÀN BĂNG TÂM

Cán ơn các bạn đã chia sẻ. Chúc các bạn hạnh phúc. Hẹn gặp lại.
3 câu trả lời 3