Đố vui " giải trí " !?

Đố các bạn dùng những chữ số 3 (càng ít càng tốt) và 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia cùng các dấu ngoặc để biểu diễn số 2012 ? Lưu ý : + Mỗi phép tính phải có mặt ít nhất 1 lần. + Dấu ngoặc được sử dụng không hạn chế (hoặc có thể không sử dụng) + Không chấp nhận bất kỳ phép tính nào khác ngoài 4 phép tính đã... hiển thị thêm Đố các bạn dùng những chữ số 3 (càng ít càng tốt) và 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia cùng các dấu ngoặc để biểu diễn số 2012 ?
Lưu ý :
+ Mỗi phép tính phải có mặt ít nhất 1 lần.
+ Dấu ngoặc được sử dụng không hạn chế (hoặc có thể không sử dụng)
+ Không chấp nhận bất kỳ phép tính nào khác ngoài 4 phép tính đã nêu.

Mong các bạn nhiệt tình tham gia !
Cập nhật: @ Đình Huy : Mỗi phép tính có mặt ÍT NHẤT 1 lần.Mà dãy tính của bạn mới có 2010 à !
Cập nhật 2: Dĩ nhiên là càng dùng nhiều chữ số 3 thì càng dễ và có vô số cách.Vấn đề là cần ÍT NHẤT bao nhiêu chữ số 3 mới là khó !
4 câu trả lời 4