Ai chơi Võ lâm 2 phái DGT cho em hỏi tí ạ !?

Em là DGT 80 đang mặc set Tàng kiếm 8x +7 . Cho em hỏi nên dùng ngọc bội nào thích hợp ạ . Em đang phân vân giữa Tàng kiếm bảo châu và thái hư sức mạnh 45 . THANK !
2 câu trả lời 2