Cho mình hỏi về google giải đáp ?

từ hồi google giải đáp thay đổi giao diện sao mình đăng câu hỏi lên không được. Khi mình nhập câu hỏi xong và chọn nhãn rồi ấn vào nút đăng câu hỏi thì nó báo lỗi là hay nhập ít nhất một nhãn trong khi đó mình đã nhập nhãn rồi.giúp mình với.
7 câu trả lời 7