Các bạn có thường nghĩ về vấn đề này không: SỐNG ĐỂ LÀM GÌ ?

Con người sinh ra và sống để làm gì?
Các bạn có thường nghĩ về vấn đề này không?
Tôi thường xuyên nghĩ về nó mà không thấy câu trả lời nào thỏa mãn cái suy nghĩ của tôi.
9 câu trả lời 9