Lỗi install program, nếu ai có thể, xin giúp mình?

mình bị lỗi thì này rất nặng, cụ thể thì với bất kì software nào mình nhấn install đều hiện lỗi này, mình đã đi hỏi microsoft về lỗi này, họ nói do file thuộc loại 16-bit đời cũ nên không compare với version win 7 hiện giờ đã loại bản 16-bit... hiển thị thêm mình bị lỗi thì này rất nặng, cụ thể thì với bất kì software nào mình nhấn install đều hiện lỗi này, mình đã đi hỏi microsoft về lỗi này, họ nói do file thuộc loại 16-bit đời cũ nên không compare với version win 7 hiện giờ đã loại bản 16-bit ra
http://s1352.beta.photobucket.com/user/k...
nó ghi là:
The version of this file is not compatible with the version of Windows you''re running. Check your computer''s system information to see whether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact to software publisher.
Mình xài Win 7 Home Premium loại x64
Cập nhật: mình cảm ơn bạn "Sò Điệp" đã giúp mình nhưng file của mình thuộc loại bản cài lớn và chỉ có 1 loai bản cài (nghĩa là không hề chia mức version x86, x64)
1 câu trả lời 1