Viết 1 đoạn văn ngắn nói về tác hại của thuốc lá trong đó có sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh ?

Giúp em với thứ 3 này em phải kt 1 tiết tiếng việt rồi (lớp 8) ? Ngắn thôi mấy em chị
2 câu trả lời 2