Gửi Long Vuong về phương pháp chung dựng đoạn vuông góc chung?

Muốn dựng đoạn vuông góc chung AB của 2 đường thẳng d và d' chéo nhau ta làm theo các bước như sau: 1. Trên d' chọn điểm C bất kỳ ( tất nhiên là chọn sao cho thuận lợi nhất tuỳ theo bài toán, ở bài vừa rồi đó chính là điểm C) 2. Qua C vẽ đường thẳng d1//d ( bài vừa rồi d1 chính là đường thẳng CD) 3. Lấy... hiển thị thêm Muốn dựng đoạn vuông góc chung AB của 2 đường thẳng d và d' chéo nhau ta làm theo các bước như sau:
1. Trên d' chọn điểm C bất kỳ ( tất nhiên là chọn sao cho thuận lợi nhất tuỳ theo bài toán, ở bài vừa rồi đó chính là điểm C)
2. Qua C vẽ đường thẳng d1//d ( bài vừa rồi d1 chính là đường thẳng CD)
3. Lấy điểm D bất kỳ trên d ( Bài vừa rồi D chính là điểm A), qua D dựng đường thẳng d2 _|_ (d'; d1) ( Bài vừa rồi d2 chính là AH)
4. Xác định giao điểm B của d' và (d;d2) ( Bài vừa rồi chính là K)
5. Trong (d; d2) vẽ BA _|_ d ( A thuộc d)
AB chính là đoạn vuông góc chung cần dựng
1 câu trả lời 1