CUỘC.. SỐNG NÀY.. CÓ –ĐIỀU GÌ LÀ –GIÁ TRỊ?

Ba tớ…lại bắt đầu..kiếm chuyện..hành hạ mẹ tớ nữa rồi… Ông ta mèo mỡ..gái gú nhưng, vẫn không để cho mẹ tớ Yên thân… Ông ta nghiện rượu, kiếm chuyện để chửi thề..và Hét vào mặt… Hôm nay…. Tâm tớ…không yên… tớ ..lọan động lắm… tớ..Phải 'dốc sức' để, bảo vệ mẹ tớ. điều này..-Kéo dài bao lâu... hiển thị thêm Ba tớ…lại bắt đầu..kiếm chuyện..hành hạ mẹ tớ nữa rồi…

Ông ta mèo mỡ..gái gú nhưng, vẫn không để cho mẹ tớ Yên thân… Ông ta nghiện rượu, kiếm chuyện để chửi thề..và Hét vào mặt…

Hôm nay…. Tâm tớ…không yên… tớ ..lọan động lắm… tớ..Phải 'dốc sức' để, bảo vệ mẹ tớ. điều này..-Kéo dài bao lâu nữa?
nếu...đến hết..cuộc đời, thì tớ...sẽ ở bên cạnh mẹ tớ, đến hết. cuộc đời.

Cho…tớ..khóc một lần, một lần nữa..như bao lần khác..âm thầm thôi..Như bao số phận được sinh ra, vốn trái ngang trong…
Cuộc đời..này…
Cái khóc, trong lòng í.. Không, có nước mắt ở ngòai. Nó..trở thành cái chết.
Chỉ khi..tớ tự nhắc mình là mình..không có ..sống. Mình –Đang chết. tớ ..thường nghĩ đến nó..như..một cách, thóat..khổ. Không phải..là tự tử gì..chỉ là..sống như…một người…đang chết thôi…
Hôm nay, tớ.. Suy sụp rồi…
Cám ơn các bạn đã ,lắng nghe.

Ai..cũng ..phải kinh qua những chuyện buồn, hả các bạn.. Ừ..tớ cũng đang học…nhưng, khi đối diện với hòan cảnh Thực sự..mới thấy…cái mình phải học..sao Mà…

đắt quá..
----------------------
Khi ..Đối diện với giông bão..Người ta…thường –Làm gì ,các bạn?
Người ta…

Muốn -dừng lại…
Dừng lại tất cả.
./.
12 câu trả lời 12