Một số bài tập tiếng việt (văn 7)?

đặt câu với từ nhỏ nhẻ. tìm 5 từ láy có nghĩa mức độ giảm nhẹ và đặt câu với các từ đó. từ nào là từ láy: bần bật, thăm thẳm, nức nở, tức tưởi, thược dược, lặng lẽ, rực rỡ, nhảy nhót, chiêm chiếp, ríu ran, nặng nề. nếu là từ láy thì phân loại thành từ láy bộ... hiển thị thêm đặt câu với từ nhỏ nhẻ.
tìm 5 từ láy có nghĩa mức độ giảm nhẹ và đặt câu với các từ đó.
từ nào là từ láy: bần bật, thăm thẳm, nức nở, tức tưởi, thược dược, lặng lẽ, rực rỡ, nhảy nhót, chiêm chiếp, ríu ran, nặng nề. nếu là từ láy thì phân loại thành từ láy bộ phận và từ láy toàn bộ.
trong các câu sau câu nào danh từ dùng như đại từ xưng hô:
- mẹ của nam là giáo viên.(mẹ)
- mẹ về sớm nhé! (mẹ)
- anh nên giúp đỡ các em này! (anh)
- anh tôi lớn hơn tôi 4 tuổi (anh)
- tôi nhớ mãi lời dạy bảo củ ông tôi (ông)
- ông có cần mua cuốn sách đó nữa ko? (ông)
nhà thơ tố hữu viết:
người là cha, là anh, là bác
quả tim lớn bọ trăm dòng máu nhỏ
người ở đây mang sắc thái ý nghĩa gì. đặt 1 câu vs từ người như thế
tìm từ ghép hán việt khinh + .. có nghĩa là nhẹ.
so sánh các từ sau về yếu tố cấu tạo và trật tự cấu tạo;
phi cơ-máy bay
phi trường - sân bay
ái quốc - yêu nước
dân ý - ý dân
chỉ huy sở - sở chỉ huy
đoàn trưởng - trường đoàn và hiện nay người ta thường dùng các từ ở nhóm thứ 2 vì sao?
tìm 5 tên riêng( tên người tên địa lí) có cấu tạo việt, ko phải từ hán việt. những tên riêng này có sắc thái biểu cảm như thế nào?
đặt câu vs các quan hệ từ sau: để, mà, dù, bởi, hay (là), cho.
phân biệt ý nghĩ của 2 câu sau:
- nó gầy nhưng khỏe
- nó khỏe nhưng gầy
đặt câu với mỗi thành ngữ: nước đến chân mới nhảy, rán sành ra mỡ, cá mè một lứa, nước đổ đầu vịt, ghi lòng tạc dạ, nở từng khúc ruột, tai vách mặt rừng.
điền các điệp ngữ
khăn thương ai nhớ ai
khăn rơi xuống đất
khăn ..... ........
khăn vắt lên vai
khăn............
khăn chùi nước mắt
đèn....................
mà đèn chẳng tắt
mắt .................
mắt ko ngủ yên. nhận xét xem nhấn mạnh đều gì.
nhiều quá xin giúp em, thi hk1 điểm trên 5 e hậu tạ cái card 50000. trả lời xong để lại sđt nhé, đừng đổi sim nhé. thanks trước
Cập nhật: làm ơn giúp sáng mai nộp rùi ạ
1 câu trả lời 1