Cách định vị số điện thoại.?

Có cách nào định vị số điện thoạt không.
để theo dõi bạn gái . k cần gpr
3 câu trả lời 3