Nhờ mọi người chấm điểm giúp mình bài thơ này?

Mèo Vạc
Đêm nằm heo hút xứ Mèo
Vạc từng nỗi nhớ, niềm yêu càng đầy.
Cao nguyên lạnh lẽo sương gầy
Anh như hóa đá, những ngày xa em.

(Cảm ơn mọi người nhiều).
Cập nhật: Người ta đi copy về tặng em, nhưng em vẫn xúc động lắm lắm. Hức hức
Cập nhật 2: Kon Kiến, tặng riêng em này:
Mèo Vạc trên đỉnh Hà Giang
Quanh năm sương muối lại thêm kiến càng
Kiến cành tính cách trẻ con
Thường hay phá phách, ăn đòn đáng không?
.
Em là người đầu tiên chị tặng thơ, thích nhá :))
6 câu trả lời 6