..... Mùa đông ơi <st> .....?

Mùa đông ơi ta cất hộ ưu phiền Xô lệch mảng sầu chạm em trong màn tối Chầm chậm ta chầm chậm em đừng vội Đêm chóng tàn hấp hối có biết không. Mùa đông ơi lặng cùng một mùa đông Trong nhập nhoạng vẫn nghe nồng rét mướt Đời vô tình trong hữu tình mất, được Bồng bềnh nào em hỡi nụ cười xinh. Mùa đông ơi... hiển thị thêm Mùa đông ơi ta cất hộ ưu phiền
Xô lệch mảng sầu chạm em trong màn tối
Chầm chậm ta chầm chậm em đừng vội
Đêm chóng tàn hấp hối có biết không.

Mùa đông ơi lặng cùng một mùa đông
Trong nhập nhoạng vẫn nghe nồng rét mướt
Đời vô tình trong hữu tình mất, được
Bồng bềnh nào em hỡi nụ cười xinh.

Mùa đông ơi cháy lên một niềm tin
Nét tinh nghịch sức sống tràn ngực thở
Rón rén em rón rén ta òa vỡ
Bám vào đời bất giấc thắm vành môi.

Mùa đông ơi hạnh phúc ở gần thôi
Giang tay ra ta trao đầy cho nhé
Ôm ta nào xoa nỗi đau khẽ khẽ
Ta ru hời mộng đẹp trọn trao em.

ST

box tâm lí ...ấm áp nhé !
lâu rùi ..ko vào !
2 câu trả lời 2