Tại sao lời cám ơn dễ nói hơn lời xin lỗi?

tôi nghe được rất nhiều câu cám ơn khi được ai giúp đỡ
con khi ai đó mắc lỗi đa số là người đó im lặng
4 câu trả lời 4