Ai phủ nhận ngày tận thế (21-12-2012) vào cho mình một * nha?

Cảm ơn mọi người.
Chúc mọi người ngày Chủ Nhật vui vẻ!
14 câu trả lời 14