Mọi người trả lời giúp mình một số câu hỏi về sinh học 11.?

1. Hệ thần kinh của côn trùng ( mình nghĩ là Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng nhưng ko chắc chắn lắm). 2. Hệ thần kinh của giun dẹp? (theo mình là hạch đầu và hạch thân?) 3. Trong cung phản xạ ở ĐV có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, bộ phần phân tích và tổng hợp là? (a.Chuỗi hạch thần kinh, b.Các nội quan, c.Cơ,... hiển thị thêm 1. Hệ thần kinh của côn trùng ( mình nghĩ là Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng nhưng ko chắc chắn lắm).
2. Hệ thần kinh của giun dẹp? (theo mình là hạch đầu và hạch thân?)
3. Trong cung phản xạ ở ĐV có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, bộ phần phân tích và tổng hợp là? (a.Chuỗi hạch thần kinh, b.Các nội quan, c.Cơ, d.Các giác quan)
4. Yếu tố nào quyết định khả năng PƯ của ĐV?
a. Khả năng tiếp nhận và phân tích các kích thích.
b. Mức độ tiến hóa của hệ thần kinh .
c. Cấu trúc và độ phức tạp của hệ thần kinh.
d. Khả năng xử lý và dẫn truyền các xung thần kinh.
5. Nói Hệ thần kinh dạng ống có các phản xạ ko điều kiện nhiều hơn hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch đúng hay sai?
6. Máu chảy trong hệ mạch nhờ:
a. Dòng máu chảy liên tục.
b. Co bóp của mạch.
c. Sư và đẩy của các tế bào máu.
d. Năng lượng co tim.
7. Bộ phần nào trong cây có nhiều kiểu hượng động?
a. Hoa b. Thân c. Rễ d. Lá (mình phân vân thân và rễ)
8. Huyết áp cực đại và cực tiểu khi nào? Có phải huyết áp bình thường (ổn định) là 80-120mmHg (tại mình thấy hơi khó để xác định được cái này, bởi vốn khi bác sỹ đo huyết áp cũng chỉ lấy được con số làm tròn)
1 câu trả lời 1