Ai là chuyên gia máy tinh giúp tôi với hu hu hu !?

Latoop của tôi là windom xp sau khi cài đặt windom 8 ,thì hệ thống âm thanh bị ẩn núp ở đâu mà không hoạt động ?

Mặc dù tôi donal treiber ở trên mạng xuống và cài đặt nó cũng không ăn nhời huhuhu

các chuyên gia ơi giúp tôi với hu hu....

cảm ơn trước nha !!!!
1 câu trả lời 1