Các chuyên gia giúp tôi với huhuhu?

Ai là chuyên gia máy tinh giúp tôi với hu hu hu !? Latoop của tôi là windom xp sau khi cài đặt windom 8 ,thì hệ thống âm thanh bị ẩn núp ở đâu mà không hoạt động ? Mặc dù tôi donal treiber ở trên mạng xuống và cài đặt nó cũng không ăn nhời huhuhu các chuyên gia ơi giúp tôi với hu hu.... cảm ơn trước... hiển thị thêm Ai là chuyên gia máy tinh giúp tôi với hu hu hu !?

Latoop của tôi là windom xp sau khi cài đặt windom 8 ,thì hệ thống âm thanh bị ẩn núp ở đâu mà không hoạt động ?

Mặc dù tôi donal treiber ở trên mạng xuống và cài đặt nó cũng không ăn nhời huhuhu

các chuyên gia ơi giúp tôi với hu hu....

cảm ơn trước nha !!!!
4 câu trả lời 4