Các bạn có biết CHARLOT tui mò vào đây để làm gì hem ?

He he ! Chỉ để chúc các Bạn hiền,Bạn dữ,Kẻ thương,Người ghét một mùa Giáng Sinh đầm ấm - hạnh phúc,và 1 năm mới an lành may mắn !
Cầu cho mưa thuận gió hoà,
Cầu cho Xã tắc San hà yên vui.
Cầu cho Bằng hữu trẻ tươi,
Quanh năm suốt tháng tình người như Hoa !

Vái cho lời chúc của ta được linh nghiệm.
Cập nhật: _____
@ Kẻ Độc Hành. Râu ria đã mọc lại đầy đủ,nhưng vẫn còn nghe...mùi khét ! :))
Cập nhật 2: @ VY. Cùi bắp trụi lũi ! He he !!!
Cập nhật 3: @@ Ngọc Thiện & VENUS. Xin cám ơn 2 bạn về những đường Link.

@ Lý Thị Tâm. Em chạy đâu cho khỏi tay ta ! Hí hí...
Cập nhật 4: ***** Ôi ! Trong cái khung "Sao thú vị" lại thấp thoáng những bóng hình xưa tưởng chừng như đã mất,cùng với những nick thường trực và những nick vừa quen.Thật là ấm áp biết bao nhiêu mà kể ! Không uổng công tui mò vào đây để chịu đấm ăn xôi chút nào. Hé hé ! Đúng là..."Người như đã mất,Tình vẫn còn... hiển thị thêm *****
Ôi ! Trong cái khung "Sao thú vị" lại thấp thoáng những bóng hình xưa tưởng chừng như đã mất,cùng với những nick thường trực và những nick vừa quen.Thật là ấm áp biết bao nhiêu mà kể !
Không uổng công tui mò vào đây để chịu đấm ăn xôi chút nào. Hé hé !
Đúng là..."Người như đã mất,Tình vẫn còn đây" !!!
21 câu trả lời 21