@KOUMEl bạn bảo thi bách khoa mà giờ này còn onl thì cứ mơ mà đậu đi ,đừng phí thời gian ở đây?

kẻo sau này hối hận ko kịp
4 câu trả lời 4