Kì dị hay không chỉ qua mấy câu hỏi là biết được sao? nói như đúng rồi á...haha?

2 câu trả lời 2