Có ai bị xóa câu trả lời ko nhỉ ...thích thì cứ trả lời mún 2 điểm thì dễ mà?

4 câu trả lời 4