Trang này sử dụng mã nguồn gì mà giao diện mobile đẹp quá?

Trang này sử dụng mã nguồn gì mà giao diện mobile đẹp quá
Khi mở lên bằng Iphone xem rất đẹp nó dùng mã nguồn gì thế nhỉ
trang này nè http://www.azmobi.net
Cập nhật: https://www.lazoko.com/2018/06/ganh-hat-3d-ganh-hat-cua-nhung-noi-niem.html
3 câu trả lời 3