Tại sao bản đồ trên mạng cập nhật nhanh thế?

Tôi bật xem bản đồ trên mạng thì phát hiện mấy cửa hàng tạp hóa, cắt tóc, sửa xe máy...không to lớn gì, biển hiệu cũng chỉ hết sức bình thường thôi và các cửa hàng đó cũng mới thuê để làm nghề thôi. Vậy mà ai cập nhật lên mạng mà nhanh và chính xác vậy? Ai biết giải thích giùm, tôi xin cám ơn nhiều nha!
Cập nhật: Vệ tinh thì chỉ có thể định vị thôi chứ làm sao biết sõ được số nhà, tên biển hiệu chứ?
Cập nhật 2: Vấn đề là người ta là ai và cập nhật bằng cách nào chứ vì cửa hiệu vừa mở xong, biển hiệu thì bé, treo thấp, khuất cây cối và không hề đăng ký với ai cơ mà? Vậy mà vẫn có trên map đầy đủ, thậm chí cả số điện thoại?
2 câu trả lời 2