Có cách nào khóa được riêng từng ảnh trong điện thoại dùng Android không?

Tôi dùng smartphone, HĐH Android 4.0. Tôi đã tải App lock về dùng nhưng chỉ khóa được những nhóm ứng dụng chứ không khóa được từng file trong nhóm đó. VD, Khóa toàn bộ video thì được nhưng muốn khóa một trong nhiều video thì tôi không biết. Vậy, ai biết xin chỉ giùm! Tôi chân thành cám ơn!
1 câu trả lời 1