Câu trả lời hay nhất??? làm sao chấm dứt ?

hàng ngày tôi nhận được hàng chục thư báo "Xin chúc mừng, bạn đã có câu trả lời hay nhất và ghi thêm 10 điểm!' có phải do virus hay do sai lầm của ban điều hành ???
làm sao để chấm dứt tình trạng này ?
xin cám ơn các bạn.
5 câu trả lời 5