Năm mới đến bạn muốn ước muốn điều gì?

Không phân biệt nam,nữ,già ,trẻ,tôn,giáo đầu năm bạn muốn cầu nguyện Bề Trên điều gì ?

Chúc các bạn sang năm mới mọi sự tốt lành !
Cập nhật: Các Bạn ước muốn và cầu chúc đơn giản dễ thương quá !

Năm mới Tôi cầu Trời Phật gia trì cho tất cả các Bạn và lời chúc tốt đẹp nhất tới các @nhu pham,@Mai ngọc Ý,@Loan,@Linh,@chè đậu đỏ,@Thanh Nhiên,@H.Thảo,@ace Hỏa Quyền,@Thông,@Trunglam,@Hươnghiền,@ptk75...
Cập nhật 2: Các Bạn ước muốn và cầu chúc đơn giản dễ thương quá !

Năm mới Tôi cầu Trời Phật gia trì cho tất cả các Bạn và lời chúc tốt đẹp nhất tới các
@nhu pham,@Mai ngọc Ý,@Loan,@Linh,@chè đậu đỏ,
@Thanh Nhiên,@H.Thảo,@aceHỏaQuyền,@Thông,
@Trunglam,@Hươnghiền,@ptk75.tdhh,@Freed...
11 câu trả lời 11