Xin lỗi Def về bài toán Giải PT:x²+√(2-x)=2x²√(2-x)?

Mình đã nhầm thật ngớ ngẩn, bạn hủy bỏ kết quả ấy đi, thanks
4 câu trả lời 4