Có bạn nào học Tiếng Anh cho mình hỏi cái này?

Có nên dùng American Slang ( Từ lóng Mỹ ) , obsolete words ( Từ cổ không dùng nữa ) , Dialect words ( Từ địa phương ) , adage ( Ngạn ngôn ) và idiom ( Thành ngữ ) trong writing và speaking có sao không ? Vì mình thấy dùng cách này sẽ góp phần tăng điểm cao hơn nữa trong 2 phần này nhưng cô mình dạy lại không hề đề... hiển thị thêm Có nên dùng American Slang ( Từ lóng Mỹ ) , obsolete words ( Từ cổ không dùng nữa ) , Dialect words ( Từ địa phương ) , adage ( Ngạn ngôn ) và idiom ( Thành ngữ ) trong writing và speaking có sao không ? Vì mình thấy dùng cách này sẽ góp phần tăng điểm cao hơn nữa trong 2 phần này nhưng cô mình dạy lại không hề đề cập và nói cái này hơi bị khó đối với sinh viên
7 câu trả lời 7