Ai giải thích xem cách gọi dung lượng pin?

Tại sao ắc quy xe máy, ô tô thì dung lượng là AH mà trong laptop. đt khi từ 1000mah, 2000mah...không nói là 1ah hay 2ah?
2 câu trả lời 2