Ai giải thích xem cách gọi dung lượng pin?

Tại sao pin đt hoặc laptop trên 1000mah như 2000mah, 10.000mah...không gọi là 2ah, 10ah vậy các bạn?
2 câu trả lời 2