Đkm tuần này bố éo làm gì mà cũng bị âm 2 trăm mấy điểm lũ chó bcvp giỏi thì block nick chị mày đi chị thách?

cả nhà mày đấy!!!
4 câu trả lời 4