Có ai ở thành phố Quảng Ngãi giúp tôi?

Tôi muốn liên lạc với một ông bạn tại thành phố Quảng Ngãi đã nghỉ hưu với đặc điểm: Tên là Lê Quang Tấn, sn 1948, trước hưu là cán bộ kỹ thuật lạnh của một công ty đông lạnh tại thành phố Quảng Ngãi. Chưa vợ hoặc mới lấy vợ trong hai ba năm nay thôi. Ai biết số đt hay địa chỉ xin cho tôi biết. Tôi chân thành cám... hiển thị thêm Tôi muốn liên lạc với một ông bạn tại thành phố Quảng Ngãi đã nghỉ hưu với đặc điểm: Tên là Lê Quang Tấn, sn 1948, trước hưu là cán bộ kỹ thuật lạnh của một công ty đông lạnh tại thành phố Quảng Ngãi. Chưa vợ hoặc mới lấy vợ trong hai ba năm nay thôi. Ai biết số đt hay địa chỉ xin cho tôi biết. Tôi chân thành cám ơn! ĐT của tôi 0983462010, email: k.kp92@yahoo.com.vn
1 câu trả lời 1