Sachhiem là trang chống TCG La Mã nhưng tôi đồng ý với một quan điểm của họ về tên gọi "công giáo"?

Tôi nghĩ thế này, dù chúng ta tín ngưỡng với niềm tin - đức tin mạnh mẽ nhưng cũng không để ngoài tai những điều đúng của người khác nói về tín ngưỡng của chúng ta! Đã rất lâu rồi tôi không đề cập vấn đề tên gọi "công giáo" nhưng nay lỡ có hứng tranh luận (ít nhất là 2 năm rồi mất hứng) nên nêu luôn... hiển thị thêm Tôi nghĩ thế này, dù chúng ta tín ngưỡng với niềm tin - đức tin mạnh mẽ nhưng cũng không để ngoài tai những điều đúng của người khác nói về tín ngưỡng của chúng ta!

Đã rất lâu rồi tôi không đề cập vấn đề tên gọi "công giáo" nhưng nay lỡ có hứng tranh luận (ít nhất là 2 năm rồi mất hứng) nên nêu luôn vấn đề.

Tôi tìm từ điểm để dịch cụm từ Roman Catholic để chỉ đạo "công giáo" Việt Nam nhưng mọi từ điểm tôi tiếp cận đều dịch là Thiên chúa giáo La Mã. Vậy từ "công giáo" được dịch từ từ nào trong cụm từ Roman Catholic?
Do người "công giáo" Việt Nam không biết tiếng anh nên dịch sai?
Nguồn gốc nào mà ta dịch Roman Catholic là "công giáo La Mã"?
Nếu chúng ta sai trong dịch thuật thì về lương tâm ta có dám nói mình sai hay không?
Và nếu biết mình sai thì có "dám" sửa lại cho đúng không?
Cập nhật: Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng... hiển thị thêm Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng đều???

Tôi có dùng từ điển Việt Anh của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia thuộc Viện ngôn ngữ học, do Đặng Chấn Liêu - Lê Khả Kế - Phạm Duy Trọng biên soạn do nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh phát hành năm 1996.

Sách dịch là Công giáo: Catholicism đúng như bạn nói nhưng thiếu ism.
Nhưng từ Công trong công giáo có nghĩa là công cộng: public.
và từ giáo nghĩa là tôn giáo: Religion

Cái này bạn cũng chưa đủ tài liệu thuyết phục tôi nhưng cách diễn giải của bạn nghe hay hay, tôi sẽ gặp thầy tiếng anh để hỏi rõ hơn và trao đổi sau, dù sao cũng cám ơn thông tin của bạn.

Đừng chửi nữa bạn ơi, chửi người thì bẩn miệng mình trước, mọi người cũng đánh giá bạn không tốt chứ
Cập nhật 2: Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng... hiển thị thêm Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng đều???

Tôi có dùng từ điển Việt Anh của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia thuộc Viện ngôn ngữ học, do Đặng Chấn Liêu - Lê Khả Kế - Phạm Duy Trọng biên soạn do nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh phát hành năm 1996.

Sách dịch là Công giáo: Catholicism đúng như bạn nói nhưng thiếu ism.
Nhưng từ Công trong công giáo có nghĩa là công cộng: public.
và từ giáo nghĩa là tôn giáo: Religion

Cái này bạn cũng chưa đủ tài liệu thuyết phục tôi nhưng cách diễn giải của bạn nghe hay hay, tôi sẽ gặp thầy tiếng anh để hỏi rõ hơn và trao đổi sau, dù sao cũng cám ơn thông tin của bạn.

Đừng chửi nữa bạn ơi, chửi người thì bẩn miệng mình trước, mọi người cũng đánh giá bạn không tốt chứ
Cập nhật 3: Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng... hiển thị thêm Tôi không lập lờ hay chửi xéo chỉ là muốn biết quan điểm của mọi người trong dịch nghĩa một từ Anh - Việt thôi. Bạn @Trương Minh Đăng hay nóng nảy và phán xét tôi quá cứ như không chửi tôi thì không được, bạn thiếu lịch sự với cái trình độ cao đẳng sử, xem ra trình độ học vấn và trình độ văn hóa của bạn không đồng đều???

Tôi có dùng từ điển Việt Anh của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia thuộc Viện ngôn ngữ học, do Đặng Chấn Liêu - Lê Khả Kế - Phạm Duy Trọng biên soạn do nhà xuất bản Tp Hồ Chí Minh phát hành năm 1996.

Sách dịch là Công giáo: Catholicism đúng như bạn nói nhưng thiếu ism.
Nhưng từ Công trong công giáo có nghĩa là công cộng: public.
và từ giáo nghĩa là tôn giáo: Religion

Cái này bạn cũng chưa đủ tài liệu thuyết phục tôi nhưng cách diễn giải của bạn nghe hay hay, tôi sẽ gặp thầy tiếng anh để hỏi rõ hơn và trao đổi sau, dù sao cũng cám ơn thông tin của bạn.

Đừng chửi nữa bạn ơi, chửi người thì bẩn miệng mình trước, mọi người cũng đánh giá bạn không tốt chứ
2 câu trả lời 2