Cần tìm công ty cung cấp thiết bị bếp công nghiệp ?

Nhà hàng sắp khai trương cần tìm công cung cấp thiết bị bếp.
2 câu trả lời 2