Làm thế nào để tắt chế độ nhận thư khi có câu trả lời hay nhất?

Thùng thư mình nhiều quá trời làm sao để tắt nó
2 câu trả lời 2