Hiện nay con 6 tuổi,tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con . hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi con bằng 1/2 tuổi mẹ?

giải giùm em với bằng cách tiểu học nhé!
4 câu trả lời 4