Các bạn nghĩ sao về Thượng Đế tạo ra vạn vật.?

Xã hội con người cách đây cả triệu năm. nếu Chúa tạo ra muôn loài trước thì trong hàng triệu năm trước khi Chúa ra đời thì ắt hẳn trong hàng triệu năm đó sẽ có các vị Chúa khác ra đời, và dạy cho nhân loại biết về Chúa trời từ sớm từ thuở khai thiên lập địa và có những bản kinh sách ghi lại, nhân loại truyền lại,... hiển thị thêm Xã hội con người cách đây cả triệu năm.
nếu Chúa tạo ra muôn loài trước thì trong hàng triệu năm trước khi Chúa ra đời thì ắt hẳn trong hàng triệu năm đó sẽ có các vị Chúa khác ra đời, và dạy cho nhân loại biết về Chúa trời từ sớm từ thuở khai thiên lập địa và có những bản kinh sách ghi lại, nhân loại truyền lại, không đợi tới 2000 cách đây mới giáng thế để cứu thế gian cho nhân loại biết là Chúa trời đã tạo ra vạn vật, và nhân loại trong hàng triệu năm kia không hề biết là Chúa đã tạo dựng muôn loài, họ vẫn sống bình an, nòi giống vẫn tiếp tục sinh sôi cho đến bây giờ.

Nếu nói từ đời ông Abraham đến david là 14 đời, từ Abraham đến Chúa có 42 đời vậy thì từ khi Chúa ra đời cho quá lắm cũng 4200 năm, thật ra không tới con số này, đến nay cộng lại là 6000 năm vậy thì lịch sử của Trung Hoa được ghi nhận là 7000 năm.
Vùng Ai Cập Lưỡng Hà là 7000 năm đến 8000 năm.
Vậy nên thuyết Abraham là không vững chắc, đó là bề ngoài không nói tới bên trong.
Thành phố UR hiện nay chỉ còn là một phế tích trong sa mạc ở phía Nam nước Iraq, gần giáp với Koweit. Diện tích của thành phố UR khoảng 120 acres. Căn cứ vào di tích các ngôi cổ mộ và các di vật khai quật được, các nhà khảo cổ ước tính thành phố UR được xây dựng cách đây 7500 năm. Dân số ước lượng khoảng 12.000 dân vào năm 2000 TCN, tức vào thời của Abraham. Lộ trình Abraham di cư từ UR đến Canaan (tức vùng Tây ngạn sông Jodan hiện nay) là 600 miles. Điều này cho thấy nguồn gốc không trùng khớp với đạo

http://kienthuc.net.vn/ho-so/201302/Nhun...

Các thuyết tiến hóa chỉ ra rằng giai đoạn để bước sang xã hội loài người trước đó có giai đoạn thời kỳ khủng long, và sự tuyệt chủng, và sự tiến hóa của muôn loài, nhưng trong kinh Thánh không hề nhắc tới vấn đề này,
Ngày nay các nhà khảo cổ khai quật vô số trứng khủng long và sương cách đây cả trăm triệu năm.
Nếu Chúa trời quyền năng thì ắt hẳn phải tạo ra loài người ngay, không cần cho các sinh vật có sự tiến hóa từng giai đoạn, và đỉnh cao là loài người. nhưng ngược lại ngài không đả động gì chuyện khủng long và tiến hóa.
Nếu tôi có quyền năng, sự sáng xuốt, thì tôi sẽ làm gì?
Vì vậy Chúa trời không tạo ra muôn loài.
14 câu trả lời 14