Tại sao nhà nước VN lại che giấu những sự thật về Hồ Chí Minh?

Hôm nay mình vô tình đọc được những thông tin về con người HCM người mà bấy bây nay mình vẫn tôn sùng như một vị thánh, là cứu tinh của dân tộc VN này. Vậy mà những sự thật tàn nhẫn ấy lại hiện ra trước mắt một cách phủ phàng. Trước đây mình cứ nghĩ những điều đó chỉ do những bọn phản động làm ra để chia rẻ dân tộc... hiển thị thêm Hôm nay mình vô tình đọc được những thông tin về con người HCM người mà bấy bây nay mình vẫn tôn sùng như một vị thánh, là cứu tinh của dân tộc VN này. Vậy mà những sự thật tàn nhẫn ấy lại hiện ra trước mắt một cách phủ phàng. Trước đây mình cứ nghĩ những điều đó chỉ do những bọn phản động làm ra để chia rẻ dân tộc bây giờ những sự thật dẫn chứng rất thuyết phục do các nhà nghiên cứu lịch sự tìm ra làm cho mình buồn quá. Tại sao DCSVN lại che giấu những sự thật về bác lại còn tôn sùng như vậy
Cập nhật: trên youtobe chỉ rõ những cuốn sách những nhà nghiên cứu lịch sử họ tìm ra như vậy sao mình lại không tin được chứ
5 câu trả lời 5