Con người muốn trở nên hoàn thiện hay hướg tới sự thành công đều phải rèn cho mình 1 chữ NHẪN?

Nhưng trong chữ Nhẫn ấy gồm có.

Nhẫn nại(kiêng nhẫn)
Nhẫn nhục
Nhẫn tâm

Vậy phải chăng muốn trở nên hoàn thiện,thành công! Thì trong hành trang cuộc đời của con người ta cũng phải có sự Nhẫn tâm trong chữ NHẪN?
Cập nhật: Xin trân thành cảm ơn sự chia sẻ của quý bạn về vấn đề này!Ai cũng có cái lý riêng và tấc nhiên ở mọi phương diện điều đúng ở 1 khía cạnh nào đó. 3 nhân tố trong 1 chữ NHẪN mà tôi nêu ra đúng thật là khi thành công trong 10 người thì có 5 người loại bỏ sự Nhẫn Tâm,5... hiển thị thêm Xin trân thành cảm ơn sự chia sẻ của quý bạn về vấn đề này!Ai cũng có cái lý riêng và tấc nhiên ở mọi phương diện điều đúng ở 1 khía cạnh nào đó.
3 nhân tố trong 1 chữ NHẪN mà tôi nêu ra đúng thật là khi thành công trong 10 người thì có 5 người loại bỏ sự Nhẫn Tâm,5 người còn lại thì họ giữ lại sự Nhẫn Tâm.
Đây là nhận định riêng của ĐH tại nơi mình sống.Cho nên chưa thể gọi là đúng,có thể nơi mọi người sống thì kết quả ấy là hoàn toàn khác.Do vậy ta khó tìm được một đáp án chung!

Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến quý bạn.
19 câu trả lời 19